Skip to main content

HMS

En selvsagt del av den daglige drift hos Se-Tech AS

Se-Tech AS skal ved å overvåke og vedlikeholde sitt HMS-ansvar sikre at det ikke oppstår:

  • Personulykker og helseskader.
  • Skader på indre og ytre miljø.
  • Materielle skader.

I tillegg skal vi sikre:

  • Et lavt sykefravær.
  • Aktiv opprettholdelse og forbedring av arbeidsmiljøet.
  • Å ha et nært og godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

Helsekort

For ytterligere å sikre medarbeiderne i arbeid og fritid har vi utrustet samtlige ansatte med World Medical Card.

Se: www.wmc-card.no

Personlig helsekort på mobil, i kort og på web.

Se-Tech AS tar HMS på alvor!